”Mahdollisen taidetta”

Yhteiskunta

Olen yhteiskuntatieteiden maisteri politiikkatieteistä ja koulutukseltani kansainvälisen politiikan tutkija. Olen tällä hetkellä rekisteröityneenä tohtoriopiskelijana Lapin yliopiston yleisessä tutkijakoulussa, kansainvälisten suhteiden (International Relations) tieteenalalla.

Yhteiskuntatieteiden alueella olen perehtynyt erityisesti kansainvälisten suhteiden teoriaan, kulttuurihistoriaan ja filosofiaan.

Suunnitteilla oleva väitöskirjatyöni käsittelee armenialaisten kansanmurhan (1915–1923) historiallista tunnustamista kansainvälisessä politiikassa. Aiheesta lisää voi lukea lähitulevaisuudessa julkaistavasta tulevasta englanninkielisestä web-sivustosta. Tutkimussuunnitelmaan voi tutustua täällä.

Viestintä

Yhteiskuntatieteiden ja tutkimuksen sekä markkinoinnin ja mainonnan kohtaamispiste on viestintä. Kaikessa viestinnässä on kyse ymmärrettävästä ja mielekkäästä sisällöstä.

Politiikkaa on viime vuosina kohdannut selkeä viestinnällistyminen. Samaten myös lobbaus sekä mainonnan kanavia hyödyntävä vaikuttajaviestintä on tullut mukaan suomalaisen yhteiskunnalliseen kenttään. Kansalaiset eivät ole enää vain kaupallisen viestinnän ja myymisen kohteena, vaan markkinoinnin ja mainonnan kriittisiä arvioijia ja analysoijia.

Olen erittäin kiinnostunut mainonnan, markkinoinnin ja viestinnän mahdollisuuksista yrityksille, yhteisöille ja yksilöille. Haluan yhdistää omaa yhteiskuntatieteellistä ymmärrystäni sekä markkinoinnin älykkäitä teknisiä työvälineitä uudenlaisiksi viestinnällisiksi kokonaisuuksiksi.

Poliittiset kampanjat

Politiikasta olen kiinnostunut tutkijanasenteella. Yhteiskunnalliset asiat ovat jokapäiväinen harrastukseni joko lukemisen, keskustelun tai osallistumisen kautta.

Erilaisia poliittisia vaalikampanjoita olen suunnitellut ja toteuttanut vuodesta 2012 asti. Olen toiminut mainossuunnittelijana, kampanjan organisoijana ja vaalipäällikkönä useille ehdokkaille sekä puoluejärjestöille.

  • kuntavaalit
  • eduskuntavaalit
  • eurovaalit
  • järjestövaalit (esim. ylioppilaskunnat)
  • kansalaisaloitteet
  • yhteiskunnalliset mainoskampanjat
  • poliittisen mainonnan luvat ja rajoitteet

Hyvä kampanja-avustaja tai vaalipäällikkö tarjoaa sparrausta, organisointiapua ja käytännön tietoa. Ehdokas ei jää silloin kampanjansa kanssa yksin, vaan vaalityössä on ”toinen silmäpari” testaamassa ideoita, ottamassa selvää asiakysymyksistä ja oikolukemassa kampanjan viestejä.

Puoluepoliittisesti olen tällä hetkellä sitoutumaton. Kevääseen 2019 asti olin mukana kristillisdemokraattien toiminnassa, ja mm. eurovaaliehdokkaana ja eduskuntavaaleissa Pirkanmaan vaalipiirin vaalipäällikkönä. Kotikaupungissani Parkanossa olen varavaltuutettu Keskusta+KD -yhteislistalta.

Haluan uskoa, että ammattimainen viestintä tulee tulevaisuudessa kytkeytymään entistä tiiviimmin yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen ymmärrykseen sekä ennen kaikkea arvoihin. 


Blogi

Kirjoitan blogissani moninaisista yhteiskunnallisista aiheista. Teemat liittyvät lähinnä kriittiseen ajatteluun, luoviin sisältöihin ja filosofiaan.


Miikka-Markus

Miikka-Markus Leskinen

Email: miikka@leskinen.net
Twitter: MMLeskinen
koti: Parkano
työ: Tampere