Mainonta Facebookissa ja Instagramissa

Sitä voi kokeilla kuka vain muutamalla eurolla ja saada sivunsa päivityksille enemmän yleisöä.

Entä sitten, kun mainonta tai viestintä sosiaalisessa mediassa on tavoitteellisempaa ja kun kohderyhmä on kohdattava tehokkaasti lyhyessä ajassa?

Facebookista löytyy työkaluja tavoittelliseen ja tulokselliseen mainontaan, joka parhaimmillaan voi toimia koko digitaalisen liiketoiminnan tukipilarina.

Olen toteuttanut pieniä ja suuria kampanjoita. Suurimmat kampanjani ovat käyttäneet noin 600 euroa päivässä. Rakentamani mainokset saattavat tavoittaa kymmeniä tuhansia ihmisiä alle viikossa.

  • Ammattimainen mainostilin kautta tehty kampanja on eri asia kuin yksittäisten tilapäivitysten "buustaaminen", jota usein pienet yhdistykset ja yksityishenkilöt tekevät.

Facebook-kampanjan sisältö on tärkeää olla vahva ja mainonta on liitettävä hyvään analytiikkaan. On pidettävä huolta, että mainoksen viesti on oikea ja että ihmisten reagoimista mainokseen seurataan.

Monipuolisemmat tavoitteet

Mainonta ja markkinointi ovat kuitenkin muutoksessa. Jotkut pitävät perinteisiä mainontakeinoja yksinkertaisesti omiin tarpeisiin sopimattomana toimintamuotona.

Nykyaikainen mainonta mahdollistaa hyvin kirjavat kampanjatyypit. Erilaiset mainosmuodot, kuten videot ja käsin rullattavat luettelot, ovat mahdollisia.

Myös pieni yritys tai markkinoija voi hyödyntää Facebookin monipuolisia ominaisuuksia, kuten dynaamisia sisältöjä.

  • Hyvien kohdennusmahdollisuuksien myötä mainontaa voi koettaa näyttää vain niille ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita tuotteesta tai palvelusta ja jotka suhtautuvat mainokseen positiivisesti.

Muu viestintä

Facebook ja Instagram ovat hyviä välineitä myös ei-kaupalliseen viestintään. Esim. yhdistykset, seurakunnat, tapahtumat, blogit.

  • Kaikki mainostajat eivät aina tavoittele suoraa myyntiä esimerkiksi verkkokaupasta. Tavoitteet voivat olla monipuolisempia ja strategisempia.

Jokaisen onnistumisen ei tarvitse olla seurausta maksetuista pikseleistä ja bannereista.

Hyvä sisältö kasvattaa luonnollista yleisöä myös ilman mainosrahaa. Moni hyödyntää mainonnan ja sisällöntuotannon yhdistelmää tavoitteidensa saavuttamiseksi.

  • Sosiaalinen media on erinomainen väline tarinankerrontaa varten. Yhden päivityksen, yhden artikkelin tai yhden mainoksen sijasta tietyn teeman tai aiheen ympärille voi rakentaa kokonaisen uutisvirran.
  • Sosiaalisessa mediassa voi parhaimmillaan rakentaa oman median, jolla on oma yleisönsä. Siitä juontuu termi sosiaalinen media.

Samalla tavalla kuin mainonnassa analytiikan avulla seurataan maksullisen mainoksen menestystä, voi sosiaalisessa mediassa käyttää analytiikkaa hiomaan päivitysten luonnollisen tavoittavuuden ja maksullisen mainonnan yhdistettyä onnistumista.

Facebook logo

Kysyttävää? Ota yhteyttä