Poliittiset kampanjat

Usein sanotaan, että politiikka on myyntityötä. Se ei pidä täysin paikkaansa. Myyntimies ei pelkillä myyntitaidoilla menesty. Kampanjassa on oltava sisältöä, arvoja, uskottavuutta ja kytkös äänestäjien ymmärtämiin faktoihin. Politiikassa on ajettava oikeita asioita oikeaan aikaan.

Erilaisia poliittisia vaalikampanjoita olen suunnitellut ja toteuttanut vuodesta 2012 asti. Olen toiminut mainossuunnittelijana, kampanjan organisoijana ja vaalipäällikkönä useille ehdokkaille sekä puoluejärjestöille.

  • kuntavaalit
  • eduskuntavaalit
  • eurovaalit
  • järjestövaalit (esim. ylioppilaskunnat)
  • kansalaisaloitteet
  • yhteiskunnalliset mainoskampanjat
  • poliittisen mainonnan luvat ja rajoitteet

Hyvä kampanja-avustaja tai vaalipäällikkö tarjoaa sparrausta, organisointiapua ja käytännön tietoa. Ehdokas ei jää silloin kampanjansa kanssa yksin, vaan vaalityössä on ”toinen silmäpari” testaamassa ideoita, ottamassa selvää asiakysymyksistä ja oikolukemassa kampanjan viestejä.

Kuvankaappaus Koko kansan Kaukon somekampanjasta
Varakansanedustaja Kauko Turusen eduskuntavaalikampanja 2019.
 

Mikä saa ihmiset liikkeelle?

Politiikan tutkimus on ollut minulle aina keino hahmottaa, kuinka yhteiskunta toimii käytännössä ja mikä saa ihmiset liikkeelle.

  • Yhteiskuntatieteet ovat viime vuosina painottaneet vahvasti niin sanottua sosiaalista konstruktivismia tai diskursiivisuutta. Se tarkoittaa sitä, että tutkimuksen näkökulmasta kokemamme ja näkemämme todellisuus on hyvin pitkälti kielellä, kuvilla ja symboleilla tuotettua.
  • Poliittinen toiminta on retoriikkaa. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on viestintää.

Politiikka ja arvokeskustelu

Olen kansainvälisen politiikan väitöskirjatutkija ja perehtynyt erityisesti politiikassa käytävään arvokeskusteluun sekä politiikan ja etiikan yleiseen suhteeseen.

Omassa tutkimustyössäni käsittelen vakavia moraalisia kysymyksiä, jotka ovat koetelleet yhteiskunnallisista asioista käytävän keskustelun rajoja. Merkittävät eettiset kysymykset purkautuvat usein kohuina tai jopa poliittisina konflikteina.

On aiheita, jotka ovat vakavuutensa tai arkaluontoisuutensa takia arkipäiväisen yhteiskunnallisen debatin ulkopuolella: esimerkkinä tällaisesta oma väitöskirja-aiheeni eli keskustelu kansanmurhan historiallisesta tunnustamisesta.

Sosiaalisen median rooli

Joskus ajatellaan, että ehdokkaalle riittää pelkkä näkyvyys sosiaalisessa mediassa. Digitaalisella mainoksella voi parhaimmillaan muutamalla sadalla eurolla tavoittaa lähes satatuhatta äänestäjää, mutta pelkkä lukuihin tuijottaminen ei välttämättä takaa laatua.

Viimeaikaiset vaalit ovat osoittaneet, että edes satatuhatta seuraajaa sosiaalisessa mediassa ei itsessään käänny suureksi äänisaaliiksi, ja suureen digitaaliseen jalanjälkeen nojaava kampanja ei ole automaattisesti menestys.

Facebook Business Manager
Facebook-mainostilin tulosnäkymä (esimerkki).
 

Poliittinen kampanjointi käyttää digitaalisia kanavia tukenaan, mutta hyvä kampana huomioi perinteiset kanavat ja vanhan kunnon jalkatyön sekä äänestäjien kohtaamisen merkityksen. Politiikka on vaalikampanjasta alkaen yhteisten asioiden hoitamista, näkyvillä olemista, hyvää strategiaa ja kykyä vakuuttaa ihmisiä.

Kysyttävää? Ota yhteyttä